11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

AKTUELNO : od 01.07.2014. godine prestaju da se primenjuju subvencije za zapošljavanje

Imajući u vidu da se od 1.7.2014. godine primenjuje novi sistem olakšica prilikom zapošljavanja novih lica u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 57/2014) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 57/2014), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26.6.2014. godine donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 65/2014 od 27.6.2014. godine. Ova uredba stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja (dakle 28.6.2014. godine), a primenjuje se od 1.7.2014. godine.

Uredba o podsticanju zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011) prestala je da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011), nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom.

Podsećamo da je Uredbom o podsticanju zapošljavanja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011 i 34/2011) bilo propisano da poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (dalje: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Takođe, bilo je propisano i da poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 godina ili starije od 45 godina, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (dalje: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje ukupnog iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

Oblast računovodstva i revizije je, do 24.07.2013. godine, bila uređena jednim zakonom.

Dana 16.07.2013. godine doneta su dva posebna zakona : Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br.  62/2013, i stupili na snagu dana 24.07.2013. godine.

 

Zakonom o računovodstvu propisane su sledeće značajne novine : 

- propisani su novi kriterijumi i nove granične vrednosti za razvrstavanje veličine pravnih lica,

- uvedena nova kategorija veličine - mikro pravna lica (subjekti sa godišnjim prihodom do 700.000 evra),

- izostavljene su od obavezne primene MRS/MSFI kategorije malih i srednjih pravnih lica koji, prema novom Zakonu, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP),

- kategorija mikro i drugih pravnih lica nije obavezna da primenjuje MSFI za MSP, već primenjuju uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga,

- uvedena je kolektivna odgovornost organa upravljanja za sastavljanje,tačnost i objavljivanje finansijskih izveštaja,

- uvedena je mogućnost izdavanja i knjiženja elektronskih faktura,

- uvedena je mogućnost dostavljanja finansijskoih izveštaja elektronskim putem uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa,

- uvedena je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza na početku poslovanja za pravna lica i preduzetnike,

-  za pravna lica koja u toku godine nisu imala poslovnih promena propisana obaveza davanja izjave o neaktivnosti i dostavljanja Registru,

 - precizirani su rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill