11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

PITANJE : Na koji način i na koje uplatne račune plaća porez i doprinose preduzetnik koji se nije opredelio za isplatu lične zarade ?

 

Odgovor:

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige, a nije se opredelio da u 2014. godini isplaćuje ličnu zaradu, već da će po sistemu samooporezivanja da plaća porez i doprinose na stvarno ostvareni prihod po osnovu samostalne delatnosti, nije u sistemu objedinjene naplate. Ovaj preduzetnik porez i doprinose plaća na sledeće uplatne račune:

1. Porez na račun: 840-711123843-39, račun je propisan na red. br. 3a Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013 i 20/2014 - dalje: Pravilnik o uplatnim računima);

2. Doprinos za PIO na račun: 840-721342843-83, račun je propisan na red. br. 244b Pravilnika o uplatnim računima;

3. Doprinos za zdravstveno osiguranje na račun: 840-721351843-49, račun je propisan na red. br. 244v Pravilnika o uplatnim računima;

4. Doprinos za slučaj nezaposlenosti na račun: 840-721361843-22, račun je propisan na red. br. 244g Pravilnika o uplatnim računima.

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

Oblast računovodstva i revizije je, do 24.07.2013. godine, bila uređena jednim zakonom.

Dana 16.07.2013. godine doneta su dva posebna zakona : Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br.  62/2013, i stupili na snagu dana 24.07.2013. godine.

 

Zakonom o računovodstvu propisane su sledeće značajne novine : 

- propisani su novi kriterijumi i nove granične vrednosti za razvrstavanje veličine pravnih lica,

- uvedena nova kategorija veličine - mikro pravna lica (subjekti sa godišnjim prihodom do 700.000 evra),

- izostavljene su od obavezne primene MRS/MSFI kategorije malih i srednjih pravnih lica koji, prema novom Zakonu, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP),

- kategorija mikro i drugih pravnih lica nije obavezna da primenjuje MSFI za MSP, već primenjuju uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga,

- uvedena je kolektivna odgovornost organa upravljanja za sastavljanje,tačnost i objavljivanje finansijskih izveštaja,

- uvedena je mogućnost izdavanja i knjiženja elektronskih faktura,

- uvedena je mogućnost dostavljanja finansijskoih izveštaja elektronskim putem uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa,

- uvedena je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza na početku poslovanja za pravna lica i preduzetnike,

-  za pravna lica koja u toku godine nisu imala poslovnih promena propisana obaveza davanja izjave o neaktivnosti i dostavljanja Registru,

 - precizirani su rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill