11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

Pitanje: da li je lekarska ordinacija koja je paušalno oporezovana obavezna da promet koji ostvari od fizičkih lica evidentira preko fiskalne kase?

Odgovor:

U skladu sa stavom 3. člana 3. Zakonom o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012 evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na preduzetnika koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod, a koji se bavi proizvodnom delatnošću, a u okviru proizvodne delatnosti prodaje sopstvene proizvode, odnosno pruža usluge fizičkim licima.

Činjenica da je, u konkretnom slučaju, reč o preduzetniku (ordinaciji) koji je paušalno oporezovan nije od značaja za izuzimanje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu navedene odredbe Zakona, jer izuzeće se odnosi isključivo na paušalno oporezovane preduzetnike koji se bave proizvodnom delatnošću u okviru koje prodaju svoje proizvode, odnosno vrše usluge fizičkim licima.

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

Oblast računovodstva i revizije je, do 24.07.2013. godine, bila uređena jednim zakonom.

Dana 16.07.2013. godine doneta su dva posebna zakona : Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br.  62/2013, i stupili na snagu dana 24.07.2013. godine.

 

Zakonom o računovodstvu propisane su sledeće značajne novine : 

- propisani su novi kriterijumi i nove granične vrednosti za razvrstavanje veličine pravnih lica,

- uvedena nova kategorija veličine - mikro pravna lica (subjekti sa godišnjim prihodom do 700.000 evra),

- izostavljene su od obavezne primene MRS/MSFI kategorije malih i srednjih pravnih lica koji, prema novom Zakonu, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP),

- kategorija mikro i drugih pravnih lica nije obavezna da primenjuje MSFI za MSP, već primenjuju uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga,

- uvedena je kolektivna odgovornost organa upravljanja za sastavljanje,tačnost i objavljivanje finansijskih izveštaja,

- uvedena je mogućnost izdavanja i knjiženja elektronskih faktura,

- uvedena je mogućnost dostavljanja finansijskoih izveštaja elektronskim putem uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa,

- uvedena je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza na početku poslovanja za pravna lica i preduzetnike,

-  za pravna lica koja u toku godine nisu imala poslovnih promena propisana obaveza davanja izjave o neaktivnosti i dostavljanja Registru,

 - precizirani su rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill